FÖRENINGEN GÖTEBORGS KULTUR- OCH MILJÖARV GKMA

SYFTE

Föreningen skall verka för att Göteborgs Kulturarv respektive Miljöarv förvaltas på ett för medborgarna och staden Göteborg optimalt sätt så att värdefulla kulturtillgångar och kultur-områden samt miljötillgångar och miljöområden ur såväl aktuellt som historiskt betingat perspektiv tas tillvara på bästa sätt och därmed undviker förminskning och förstörelse av nämnda områden.

BAKGRUND

Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv (GKMA) bildades år 2010, har ca 1000 medlemmar med säte i Göteborg.

Föreningen arbetar helt ideellt och i styrelsen och bland medlemmar finns aktiva och seniora befattningshavare, som har stor erfarenhet på ledningsnivå i börsnoterade entreprenadföretag, offentliga förvaltningar och konsulter inom byggteknik, infrastruktur, arkitektur, juridik, arkeologi samt miljöfrågor.

 

GKMA har talerätt enligt Miljöbalken och deltog i förhandlingen i Mark- och miljödomstolen i målet om Vindkraftsmålet Hake fjord 2015 där domstolen avslog ansökan från Göteborgs Energi AB om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft. Föreningen var också en av de klagande i Mark- och miljööverdomstolens mål om att dumpa muddermassor från Marieholmsförbindelsen vid Centrala Hake fjord i Göteborgs kommun 2016, då domstolen fastställde länsstyrelsens beslut om förbud.

AKTUELLT

GKMA arbetar för närvarande huvudsakligen med den juridiska prövningen av Västlänken som är en del infrastruktursatsningen Det Västsvenska Paketet. Bl.a har vi lämnat in en inlaga inför prövningen av Trafikverkets ansökan om Västlänkens miljötillstånd i Mark- och miljödomstolen.

Du kan ta del av inlagan i sin helhet här.

En 8-sidig sammanfattning av inlagan hittar du här.

 

Om du vill ha mer information om inlagan kan du kontakta:

Ingvar Magnusson – magnusson.konsult@telia.com

Hans Cedermark – hansc@kth.se

Göran Värmby – gv@varmbyconsulting.com

STÖD OSS

Bli medlem

 

Det är kostnadsfritt att bli medlem i GKMA. Allt du behöver göra är att maila vår medlemsansvariga Göran på: gv@varmbyconsulting.com

Skriv ditt namn, din adress, telefon och mailadress.

 

Ju flera medlemmar vi är desto större inflytande kan vi få – så varför inte bli medlem i Göteborgs Kultur- och Miljöarv idag!

Som medlem kan du ta del av information om arbetet i föreningen, vara med på medlemsmöten och på olika sätt vara aktiv i arbetet med att bevara Göteborgs kulturella och miljömässiga skatter.

 

Stöd föreningen ekonomiskt

 

Ett sätt att stödja arbetet i Göteborgs Kultur och Miljöarv är att skicka ett ekonomiskt bidrag till föreningen. Just nu behöver vi ekonomiska medel inför prövningarna i Mark- och miljödomstolen.

 

Det finns två sätt att skicka pengar till oss:

Bankgiro 5181-1958

Swish 123 68 39 039

KONTAKT

Du kan komma i kontakt med oss i föreningen genom att maila oss på info@gkma.se

GKMAs styrelse

Sven Simonson – civilekonom, fil. kand.

Gunnar Anjou – arkitekt SAR, Stadsplanering

Hans Cedermark – civilingenjör, Trafikplanering

Jan Jörnmark – docent i ekonomisk historia, författare och debattör

Ingvar Magnusson – f d regionchef bygg- och anläggningsföretaget SIAB

Lars Nordström – professor emeritus Kulturgeografi

Nette Strunge – leg. fysioterapeut, entreprenör

Göran Värmby – civilingenjör, f d miljöchef Göteborgs Stad